Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...Người mà thích điều lành, phúc tuy chưa đến song họa đã xa; người mà không thích điều lành, họa tuy chưa đến, song phúc đã xa...Gieo suy nghĩ, gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận....

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014 - GIÁP NGỌ !


http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Noel-Tet/Phaohoa_zps995811f4.gif

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời Cung Chúc Tân Niên mới

Vạn sự an khang , vạn sự lành.     


com-img